خرید سی دی آموزش ارگ آموزش تار آموزش گیتار خرید آموزش پیانو

خرید اینترنتی-خریدسی دی-فروشگاه آموزشی

وزش هک و ضد هک|آموزش CEH v6.0 به همراه نرم افزار های هک و ضد هک

- خرید چگونگی گرفتن بورس تحصیلی و پذیرش تحصیلی خارجی برای رشته حقوق
- خرید سی دی آموزش کامل درس عربی سوم راهنمایی
- چگونگی گرفتن بورس تحصیلی و پذیرش تحصیلی خارجی برای رشته حقوق
- آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی خارج از كشور - جدید
- فروش سی دی آموزش پذیرش تحصیلی خارج از کشور۲۰۱۱
- خرید پستی آموزش پذیرش تحصیلی خارج از کشور۲۰۱۱
- خرید اینترنتی آموزش پذیرش تحصیلی خارج از کشور۲۰۱۱
- خرید cd آموزش پذیرش تحصیلی خارج از کشور۲۰۱۱
- قویترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی tell me more 9
- آموزش کاربردی ASP.NET 2.0 (مقدماتی - پیشرفته)
- خرید اینترنتی دیکشنری لانگمن
- آموزش پذیرش تحصیلی خارج از کشور۲۰۱۱
- گردش 3 بعدی در بدن انسان
- خرید پستی دیکشنری لانگمن
- اطلس سه بعدی فضا 3d world atlas
- آموزش فتوشاپ Top Secret دوبله به فارسی
- خرید نرم افزار جامع گیاه پزشکی
- خرید cd آموزش تصویری فیزیك عمومی1 پیام نور
- آموزش تصویری فیزیك عمومی1 پیام نور
- سی دی آموزش تصویری زبان عمومی پیام نور
- آموزش تصویری زبان عمومی پیام نور
- سی دی آموزش تصویری شیمی عمومی1 پیام نور
- سی دی آموزش تصویری شیمی عمومی1 پیام نور
- فروش سی دی آموزش تصویری شیمی عمومی1 پیام نور
- آموزش تصویری ریاضی عمومی1 پیام نور
- خرید سی دی مجموعه آموزشی مکانیک خودرو
- خرید cd آموزشی مکانیک خودرو |فروش سی دی مجموعه بی نظیر آموزشی مکانیک خودرو
- مجموعه بی نظیر آموزشی مکانیک خودرو
- خرید cd آموزش نفوذ در دلها|سیدی روش آموزش نفوذ در دلها
- آموزش نفوذ در دلها|سی دی آموزش نفوذ در دلها
- خرید پستی آموزش جامع تعمیرات موبایل|سی دی آموزش جامع تعمیرات موبایل
- خرید cd آموزش تعمیرات موبایل|سیدی آموزش جامع تعمیرات موبایل
- آموزش جامع تعمیرات موبایل
- خرید پستی مجموعه کامل ازدواج وخانواده موفق ( استاد حورائی )
- خرید سی دی مجموعه کامل ازدواج وخانواده موفق ( استاد حورائی )
- مجموعه کامل ازدواج وخانواده موفق ( استاد حورائی )
- خرید سی دی روانشناسی چهره
- خرید اینترنتی سیدی روانشناسی چهره
- خرید cd آموزش فال ازدواج|سی دی گرفتن فال ازدواج
- خرید اینترنتی آموزش فارکس ( Forex )
- خرید سی دی آموزش فارکس ( Forex )
- خرید cd آموزش فارکس ( Forex )|سیدی آموزش فارکس ( Forex )
- آموزش فارکس ( Forex )
- آناتومی انسان و تشریح كامل بدن
- خرید سی دی نرم افزار طالع بینی|فروش نرم افزار طالع بینی
- خرید اینترنتی نرم افزار طالع بینی
- نرم افزار طالع بینی|خرید نرم افزار طالع بینی
- نرم افزار و ژورنال کامل کابینت آشپزخانه.
- خرید اینترنتی نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه
- فروش اینترنتی نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه
- خرید cd آموزش جامع 30 زبان زنده دنیا با روش رزتا استون
- آموزش جامع 30 زبان زنده دنیا با روش رزتا استون
- خرید پستی نرم افزار و ژورنال کامل کابینت آشپزخانه
- خرید cd آموزش فوتبال توسط مایکل اوون|سیدی آموزش فوتبال توسط مایکل اوون
- آموزش فوتبال توسط مایکل اوون
- خرید اینترنتی نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه
- نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه
- خرید سی دی آموزش فوتبال توسط مایکل اوون
- خرید اینترنتی مجموعه نرم افزاری MRT PACK 2009
- مجموعه نرم افزاری MRT PACK 2009
- خرید اینترنتی مجموعه نرم افزاری لرد 2009 - ورژن هفت 7
- مجموعه نرم افزاری لرد 2009 - ورژن هفت 7
- خرید اینترنتی سیدی آموزش گل های چرمی|cd آموزش ساخت گل های چرمی
- خرید سی دی آموزش گل های چرمی
- آموزش گل های چرمی
- خرید اینترنتی آموزش تاتو|سیدی آموزش تاتو|فیلم آموزش تاتو
- خرید cd آموزش تاتو|سیدی آموزش تاتو
- خرید سی دی آموزش گل های چینی
- خرید cd آموزش گل های چینی|سی دی آموزش گل های چینی
- آموزش گل های چینی
- خرید سی دی آموزش جامع زبان انگلیسی Tell me More|فروش آموزش زبان انگلیسی Tell me More
- خرید cd آموزش جامع زبان انگلیسی Tell me More
- آموزش جامع زبان انگلیسی Tell me More
- خرید cd جادوگر موبایل 2009
- آموزش قلاب بافی|سیدی آموزش قلاب بافی
- جادوگر موبایل 2009 |خرید اینترنتی جادوگر موبایل 2009
- خرید سی دی آموزش قلاب بافی|خرید اینترنتی آموزش قلاب بافی
- خرید cd آموزش قلاب بافی|سیدی آموزش قلاب بافی
- خرید سی دی طراحی سه بعدی ساختمان
- خرید cd طراحی سه بعدی ساختمان|سیدی طراحی سه بعدی ساختمان
- نرم افزار طراحی سه بعدی ساختمان
- طراحی سه بعدی ساختمان
- فیلم آموزش گل های شیشه ای
- خرید اینترنتی آموزش گل های شیشه ای|سی دی آموزش گل های شیشه ای
- سیدی آموزش گل های شیشه ای|فیلم آموزش گل های شیشه ای
- خرید cd آموزش گل های شیشه ای|سی دی آموزش گل های شیشه ای
- آموزش گل های شیشه ای
- خرید اینترنتی سی دی آموزش تای چی
- خرید cd آموزش تای چی|سی دی آموزش تای چی چوان
- خرید پستی آموزش تای چی)
- آموزش جامع تعمیرات موبایل
- خرید سی دی آموزش جامع تعمیرات موبایل
- خرید cd آموزش جامع تعمیرات موبایل
- آموزش جامع تعمیرات موبایل
- آموزش جامع والیبال|خرید سیدی آموزش والیبال
- خرید cd آموزش جامع والیبال|سی دی آموزش جامع والیبال
- ژورنال کابینت آشپزخانه|فروش اینترنتی ژورنال کابینت آشپزخانه
- خرید اینترنتی آموزش 60 شغل پردرآمد
- خرید پستی ژورنال کابینت آشپزخانه
- خرید سی دی آموزش 60 شغل پردرآمد
- خرید اینترنتی ژورنال کابینت آشپزخانه
- خرید cd آموزش 60 شغل پردرآمد
- خرید اینترنتی سیدی آموزش شنا|فروش سی دی آموزش شنا
- آموزش 60 شغل پردرآمد
- خرید cd آموزش شنا|فروش سی دی آموزش شنا
- خرید cd آموزش آشپزی | خرید سی دی آموزش آشپزی
- خرید اینترنتی آموزش تای بو|سی دی آموزش تای بو
- نرم افزار مترجم زبان كودكان
- خرید cd آموزش تای بو|سی دی آموزش تای بو
- مترجم زبان كودكان|خرید سی دی مترجم زبان كودكان
- خرید اینترنتی سی دی آموزش کیبورد|فروش سیدی آموزش کیبورد
- خرید سی دی آموزش زبان نصرت 2006
- خرید cd آموزش کیبورد| فروش سی دی آموزش کیبورد
- آموزش زبان نصرت 2006
- خرید اینترنتی سی دی آموزش شیرینی پزی|فروش سیدی آموزش شیرینی پزی
- خرید cd آموزش نقوش حنا|فیلم آموزش نقوش حنا
- آموزش بستن شال به سبک عربی
- آموزش حرفه ای دفاع شخصی
- آموزش شیرینی پزی|خرید cd آموزش شیرینی پزی | سی دی آموزش شیرینی پزی
- خرید سی دی آموزش نقوش حنا
- خرید سی دی کتابحانه الکترونیک
- خرید cd آموزش نقوش حنا
- خرید cd کتابحانه الکترونیک
- آموزش نقوش حنا
- خرید اینترنتی آموزش بستن شال به سبک عربی
- خرید سی دی آموزش حرفه ای دفاع شخصی
- خرید سی دی آموزش بستن شال به سبک عربی
- خرید cd آموزش حرفه ای دفاع شخصی
- خرید cd آموزش بستن شال به سبک عربی|فروش سی دی آموزش بستن شال به سبک عربی
- خرید اینترنتی آموزش حرفه ای دفاع شخصی
- خرید سی دی آموزش کلیه نرم افزار های کمپانی ادوبی ورژن CS4
- خرید نرم افزار SharePoint Server 2010
- خرید پکیج جامع آموزش مدرک مهندسی شبکه مایکروسافت 2008
- خرید پستی آموزش جامع دوره مهندسی شبکه مایکروسافت MCSE از کمپانی VTC
- خرید سی دی آموزش دریم ویور Dreamweaver
- خرید سی دی آموزش اکسل Microsoft Excel 2007
- خرید اینترنتی آموزش جامع دوره مهندسی شبکه مایکروسافت MCSA
- خرید نرم افزار ویژوال استدیو 2010 نسخه بدون محدودیت - کامل ترین نسخه
- خرید نرم افزار آموزش آژاکس Ajax
- خرید نرم افزار آموزش هک و ضد هک|آموزش CEH v6.0 به همراه نرم افزار های هک و ضد هک
- خرید سی دی آموزش جامع دوره مهندسی شبکه مایکروسافت MCSE از کمپانی CBT Nuggets
- فیلم آموزش فارسی تعمیر لپ تاپ به صورت تصویری کاملا فارسی+فروش اینترنتی
- خرید سی دی اسرار فتوشاپ|آموزش دارای 30 ساعت فیلم آموزشی با دوبله و منوهای فارسی فتوشاپ
- خرید سی دی آموزش جامع 30 زبان زنده دنیا با روش رزتا استون
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 101
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

انجام رابطه جنسی از راه مقعد با هر روش و با استفاده از هر ما

   

انجام رابطه جنسی از راه مقعد با هر روش و با استفاده از هر ماده لغزنده کننده یا بیحس کننده به صورت کرم – اسپری – ژل – روغن – کاندوم – پماد – یک رابطه پر خطر جنسی میباشد و استفاده از موارد یاد شده و شیوه های ان صرفا از دردناک بودن این رابطه می کاهد و آسیبهای جبران نا پذیری به فرد مفعول به لحاظ جسمی و برای هر دو فرد فاعل و مفعول به لحاظ انتقال بیماریهای مقاربتی بهمراه دارد و هیچ پزشکی در هیچ جای دنیا انجام این رابطه را توصیه نمیکند و از نظر علمی غیر قابل قبول میباشد .

 

بررسی رابطه جنسی از نوع مقعد و آسیبهای جسمانی آن از منظر پزشکی :
هیچ پزشکی چنین رابطه ای ا توصیه نمیکند و مسلما هیچ نظریه مبنی بر سالم بودن و بی ضرر بودن این رابطه ارائه نگردیده ، بر عکس این رابطه همیشه از نظر پزشکی نقض گردیده .
در نواحی مقعد رشته های عصبی زیادی پراکنده شده که این رشته های عصبی بسیار بسیار آسیب پذیر و حساس میباشند و نسبت به هر چیزی که وارد دهانه مقعد ( ANAL) شود سریعا واکنش نشان میدهند من اینجا مکانیزمی از عملکرد داخلی بدن رو برای شما شرح میدم تا بهتر متوجه بشوید :

 

دستگاه گوارشی دارای دو نوع اسفنکتر sphincter که یکی از انها داخلی و غیر ارادیست و دریچه ورودی غذا به معده و خروج آن میباشد و یکی دیگر از این اسفنکتر ها خارجیست که این یکی ارادیست وقتی که غذا بلعیده می شود , از طریق مری پایین آمده و به سمت معده می رود . در محل ورود و خروج معده , عضلات حلقوی وجود دارند که به آنها اصطلاحا “اسفنکتر”( sphincter ) گفته می شود و به عنوان دریچه عمل می کنند.
زمانی که شما احساس میکنید که نیاز به عمل خروج مدفوع از دریچه مقعد را دارید این زمانیست که اسفنکتر داخلی ۲ باز شده که خب همانطور که گفته شد غیر ارادیست اما عمل باز کردن دریچه مقعد ( اسفنکتر خارجی) و در کل دفع مدفوع ارادیست و دست شما میباشد یعنی از زمانی که احساس کردید نیاز به WC دارید و خودتون رو نگه میدارید تا به محل مناسب برسید و سپس به اراده خودتون باعث خارج شدن مدفوع می شود این نگه داشتن و این عمل خارج کردن مدفوع توسط اسفنکتر خارکن است به خاطر بارداری دچار کاهش میل جنسی شوند. این امر کاملاً طبیعی است. سعی کنید که حتماً با همسرتان بی پرده درباره احساسات و نیازهای خود صحبت کنید/ - مقایسه سلامت دانشجویان با عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین
- **گزارش کارآموزی تولید کنستانتره آب میوه **
- پروژه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت
- **گزارش کاراموزی کارخانه شهد ایران**
- پایان نامه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت
- **گزارش کارآموزی شرکت و کارخانجات قند ایران**
- پایان نامه پروژه جامع : بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی
- گزارش کارآموزی كارخانه شیر ومحصولات لبنی پگاه مشهد
- پایان نامه پروژه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد
- گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی -گرایش نرم افزار کامپیوتر
- پروژه جامع : بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی
- *گزارش کارآموزی کارخانه اجاق گاز**
- پروژه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد
- **گزارش کارآموزی پروژه برج شهران**
- پروژه جامع : طراحی CD مولتی مدیا برای دانشگاه سما
- **گزارش کار کار آموزی سازه های بتنی**
- بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل
- **گزارش کار از کارآموزی کارخانه ارد-مهندسی صنایع -کنترل پروژه**
- بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور
- گزارش کار جایگاه آزمایشگاه فولاد سازی در فرآیند تولید
- پروژه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور
- **گزارش کار حسابداری شهرك صنعتی خیام یكی از شهركهای بزرگ استان خراسان**
- پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور
- گزارش کار آموزی شرکت مخابرات مرکزی نیشابور
- پروژه گزارش کار آموزی شرکت مخابرات مرکزی نیشابور
- پروژه کاراموزی جامع مراحل حسابداری پیمانکاری شرکت ها
- **گزارش کارآموزی كارخانه شهد آب ارومیه**
- گزارش کار کارآموزی شرکت اگزوز برتر
- **گزارش کا رآموزی حسابداری مرکز آموزش عالی سوره**
- گزارش كارآموزی(1و2)-دانشكده فنی مهندسی عمران واحد بوشهر-ا***حداث ساختمان مسكونی***
- گزارش کار کارآموزی(آشنایی با تاسیسات الکتریکی)
- گزارش کارآموزی مجتمع فولاد خراسان- بخش تعمیرات جرثقیل - برق
- پایان نامه پروژه بررسی جامع بلوتوث و بررسی پروتوکل های انتقال داده
- پایان نامه پروژه جامع بررسی اقتصاد در روستا
- پروژه بررسی جامع بلوتوث و بررسی پروتوکل های انتقال داده
- پروژه جامع بررسی اقتصاد در روستا
- پایان نامه پروژه کارآفرینی : طرح کارآفرینی راه اندازی یک پیتزا فروشی در کرج
- پروژه کارآفرینی : طرح کارآفرینی راه اندازی یک پیتزا فروشی در کرج
- پایان نامه پروژه جامع: بهینه سازی مصرف برق با ساخت دستگاه آنالایزر (VCA005)
- پروژه جامع: بهینه سازی مصرف برق با ساخت دستگاه آنالایزر (VCA005)
- هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده ترجمه + متن اصلی
- مقاله پیرامون سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق ترجمه + متن اصلی
- Management information system-سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS- ترجمه+متن اصلی
- سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق ترجمه + متن اصلی
- ده فایده سازمان تجارت جهانی-WORD TRADE ORGANIZATIOn مقاله ترجمه شده به همراه متن اصلی
- مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس متن اصلی به همراه ترجمه
- شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ ترجمه فارسی + متن اصلی
- مقاله جامع پیرامون مدیریت بازاریابی صنعتی ترجمه به همراه متن اصلی
- کارآفرینی شرکت تولید محصولات غذایی بهگل خراسان -تولید انواع کنسرو و کمپوت های گیاهی و غذایی
- طرح توجیهی و کارآفرینی تولید صابون بهداشتی- مقاله پیرامون تئوری محدودیت ها و حسابداری : یك ارزیابی مقایسه ای (ظرفیت حاشیه ای = حاشیه سود )
- تئوری محدودیت ها و حسابداری : یك ارزیابی مقایسه ای (ظرفیت حاشیه ای = حاشیه سود )
- گزارش و افشاء كنندگان گزارش مقاله ترجمه شده + متن اصلی.doc
- پروژه آب کاری روی فلزات
- پروژه آشنایی با رابط برنامه ریزی آی سی 8255A
- پروژه کارآفرینی کارخانه کاشی حافظ کامل به همراه تصویر
- پروژه کار اموزی طراحی سایت مراکز تلفن مخابرات استان خراسان و همچنین تحقیق وجستجو راجع به برنامه نویسی های ASP 3.0,
- طرح و پروژه کارآفرینی تاسیس و راه اندازی کارخانه بخاری
- پروژه کاراموزی حساب داری شرکت برق مشهد
- پروژه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه ها
- گزارش کار کارآموزی شركت سهامی نخریسی و نساجی خسروی خراسان
- پروژه بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان
- پروژه تاسیس مهد کودک روشنک
- پروژه جامع :بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور
- گزارش کاراموزی خاك برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون
- بررسی نظام ارزیابی عملكرد كاركنان در شركت الكتریك خودرو شرق
- **پروژه کاراموزی در مهد کودک**
- پروژه جامع پیرامون تصفیه آب
- پایان نامه پروژه جامع:بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
- پروژه :هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس
- پروژه جامع:بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
- پروژه طراحی سایت دانشگاه
- پایان نامه پروژه جامع پیرامون جاوا اسکریپت
- پروژه جامع :اثرات آلودگی هوا بر روی خصوصیات اکولوژیکی و محیطی محیط زیست
- پروژه جامع پیرامون جاوا اسکریپت
- پروژه جامع :بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
- پایان نامه بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور
- پروژه جامع :بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان
- بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور
- بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه صادرات
- پایان نامه پروژه جامع:مقایسه سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن درمنزل
- مقاله جامع کارشناسی با موضوع:نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی
- میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد
- سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل
- پروژه جامع پیرامون ابر رسانایی
- مقاله جامع کارشناسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك
- پروژه جامع دوره کارشناسی -مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
- بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت
- مقاله جامع کارشناسی با موضوع تعارض وماهیت آن
- مدیریت منابع انسانی:ارزیابی خطوط ارتباطی بین سیستم‏های عملیاتی شرکت ها-ترجمه + متن اصلی
- تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی ترجمه +متن اصلی
- حقایقی در مورد هیئت استانداردهای سود دولت (گسب)-facts_about_gasb
- ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله
- رازهای موفقیت مدیران-Secret of Success ترجمه +متن اصلی
- ساختار حسابداری دولتی در شهر های بزرگ -ترجمه+متن اصلی
- The Use of Customer Portfolio Theory کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری ترجمه + متن اصلی
- مقاله ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام -ترجمه مقاله +متن اصلی
- پایان نامه پروژه جامع :بررسی بازاریابی در صادرات محصول
- انقلاب صنعتی , فرآیندهای پیش رو در انقلاب های صنعتی
- مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری ترجمه + متن اصلی
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 24
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

شئی در درون مقعد باعث آسیب دیدگی اسفنک

جی که ارادیست انجام میشه . حالا همه این مسائل را مطرح کردم که به اینجا برسیم که رابطه جنسی از راه مقعد یا کلا وارد شدن هر شئی در درون مقعد باعث آسیب دیدگی اسفنکتر خارجی شده و باعث میشه که دریچه خروجی مقعد یا همون آنال به درستی کار خودش رو انجام نده یعنی از قدرت ارادی خارج میشه پس به مرور زمان امکان ارادی خروج مدفوع یا نگه داشتن خود را از دست میدهید در این صورت نا خواسته و غیر ارادی مدفوع از درچه مقعد خارج میشود در اینصورت همیشه لکه هایی از مدفوع در لباس زیر مشاهده می گردد. که خب مسلما این برای هیچ آدمی خوشایند نیست.

هشدار جدی : سهل تر بودن انتقال ویروسهایی نظیر HIV ( ایدز ) و سایر بیمارهای مقاربتی از طریق رابطه جنسی از راه مقعد
از جهتی دیگر سایر بیمارهای عفونی ، ویروسی همانند هپاتیت ایدز سفلیس و سایر بیماری های مقاربتی از طریق مقعد راحتر منتقل می شوند خیلشود که در دوران بارداری از مقاربت پرهیز کنید .

بزرگی شکم یا دردناکی پستانها هم ممکن است مشکل ساز شود. وضعیتهای مختلف قرارگیری را امتحان کنید تا بتوانید وضعیت راحت و آسوده ای را برای مقاربت پیدا کنید. مقاربت دهانی یا استمنای دو طرفه، روشهای دیگری هستند که می توان از آنها استفاده کرد. هر دو زوج مم- پروژه جامع :بررسی بازاریابی در صادرات محصول
- پایان نامه انقلاب صنعتی , فرآیندهای پیش رو در انقلاب های صنعتی
- The Use of Customer Portfolio Theoryکاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری
- Governance structures and accounting-ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
- ایجاد یک تحارت الکترونیک -سفری مجازی به سیاستهای تجاری الکترونیک
- پایان نامه مجموعه مقالاتی جامع پیرامون بازاریابی شبکه ای
- مجموعه مقالاتی جامع پیرامون بازاریابی شبکه ای
- پایان نامه What are viruses, worms, and Trojans مقاله +ترجمه متن انگلیسی
- What are viruses, worms, and Trojans مقاله +ترجمه متن انگلیسی
- پایان نامه 70 ص NTFSمقاله ای جامع پیرامون-مقاله +ترجمه متن انگلیسی
- 70 ص NTFSمقاله ای جامع پیرامون-مقاله +ترجمه متن انگلیسی
- پروژه فایروال و یا دیواره اتشین چیست؟ مقاله +ترجمه متن انگلیسی
- فایروال و یا دیواره اتشین چیست؟ مقاله +ترجمه متن انگلیسی
- پایان نامه The Use of Customer Portfolio Theoryکاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری
- The Use of Customer Portfolio Theoryکاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری
- پایان نامه مدیریت بازاریابی صنعتی-The Organizational Buyer متن ترجمه شده +متن اصلی
- مدیریت بازاریابی صنعتی-The Organizational Buyer متن ترجمه شده +متن اصلی
- پایان نامه مقدمه ای بر امنیت شبکه مقاله +ترجمه متن انگلیسی
- مقدمه ای بر امنیت شبکه مقاله +ترجمه متن انگلیسی
- یادگیری متد object- oriented برنامه نویسی شی گرا - ترجمه متن انگلیسی
- مقاله ای جامع پیرامون موتورهای جستجو در 46 صفحه به همراه متن اصلی انگلیسی
- مقاله و پروژه تحقیقاتی :بررسی بازار سبزیجات خشك
- پروژه بررسی مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتر
- پروژه جامع :بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران کلینیک بینائی سنجی دانشگاه
- پروژه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات قارچ خوراكی تكمه‌ای
- پروژه مجموعه گردشگری سوران-کارشناسی ارشد رشته معماری
- ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها
- تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان
- پروژه و مقاله جامع :گیاه شناسی و فرآیند های عصاره گیری از گیاهان داروئی
- بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد
- پروژه تولید قطعات بتنی آماده پیش ساخته
- بسته طلایی کارشناسی ارشد رشته عمران
- پکیج ویژه ارشد مهندسی برق
- مبانی آنتن ها و شبکه های رادیویی
- پایان نامه مقالاتی جامع پیرامون فیبر نوری
- مقالاتی جامع پیرامون فیبر نوری
- پروژه تولید شیشه های نشکن
- پروژه تولید شیشه های دوجداره
- نقشه های کامل یک مجتمع تجاری
- 30 پروژه مهم در مورد سازه های بتنی
- پایان نامه بررسی و تحلیل شبکه های WiFi - بیسیم
- بررسی و تحلیل شبکه های WiFi - بیسیم
- پروژه طراحی و پیاده سازی یک سایت داینامیک
- نو ا نسا نساز ها و حلقه قفل فاز با کاربرد PLL اسیْلا تور
- مقاله ای جامع پیرامون فولاد و آلیاژهای فولادی
- روژه نسبیت عام و خاص اینشتین و رابطه با زمان و مکان
- 100بیش از پروژه دانشجویی مهندسی عمران
- کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی
- پایان نامه تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده-ترجمه +متن اصلی
- پایان نامه بتن تزئینی-Decorative concrete ترجمه +متن اصلیوین مطالب وبلاگ
- بتن تزئینی-Decorative concrete ترجمه +متن اصلی
- پایان نامه بررسی بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی انبار
- بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی انبار
- پروژه دریچه ترموستات
- :::پروژه بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم :::
- ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی دوره یكساله
- پروژه ترمیم و مقاوم سازی ساختمان
- مقاله ای جامع پیرامون موتورهای تک فاز
- مقاله ای جامع پیرامون دوستی و دوستیابی
- توجیه اثر متقابل فوتون و گراویتون با توجه به نظریه سی. پی. اچ
- مقاله بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات
- پایان نامه پروژه جامع بررسی علل فرار دختران
- پروژه جامع بررسی علل فرار دختران
- پایان نامه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات
- مقاله پروژه بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی
- پایان نامه پروژه بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی
- پروژه بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی
- مقاله پیرامون توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
- پروژه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
- پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
- مقاله بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
- پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
- بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
- بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران
- پایان نامه پروژه و مقاله جامع:مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها
- پروژه و مقاله جامع:مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها
- مقاله بررسی تجارت زنان در ایران
- پروژه بررسی تجارت زنان در ایران
- پایان نامه بررسی تجارت زنان در ایران
- مقاله جامع طراحی سایت به زبان php سفارش محصول توسط کاربر -برای شرکت ابزاربندی خراسان
- پروژه جامع طراحی سایت به زبان php سفارش محصول توسط کاربر -برای شرکت ابزاربندی خراسان
- پایان نامه جامع طراحی سایت به زبان php سفارش محصول توسط کاربر -برای شرکت ابزاربندی خراسان
- مقاله ای جامع پیرامون متالوگرافی
- پروژه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
- مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
- پایان نامه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
- پروژه جامع :روابط عمومی در ایران و جهان
- پایان نامه جامع :روابط عمومی در ایران و جهان
- پروژه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه
- پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه
- پایان نامه بررسی فعالیت و انتخاب‌پذیری کاتالیستهای اکسایشی- کاهشی در فرآیند زوج شدن اکسایشی متان
- پروژه بررسی فعالیت و انتخاب‌پذیری کاتالیستهای اکسایشی- کاهشی در فرآیند زوج شدن اکسایشی متان
- بررسی فعالیت و انتخاب‌پذیری کاتالیستهای اکسایشی- کاهشی در فرآیند زوج شدن اکسایشی متان
- سیدی - تحصیل در مالزی راهنمای پذیرش تحصیلی وادامه تحصیل در دانشگاه های مالزی
- خرید اینترنتی جزوه دیجیتالی راهنمای كامل اخذ پذیرش تحصیلی خارج كشور
- جزوه دیجیتالی راهنمای كامل اخذ پذیرش تحصیلی خارج كشور
- خرید اینترنتی راهنمای تحصیل واخذ پذیرش تحصیلی در استرالیا
- بسته آموزشی موفقیت
- آموزش تقویت حافظه با جی 5
- مجموعه نرم افزارهای مهندسی مكانیك 2010
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 94
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

است. شیار بینپا و اندام جنسی خانوما برای بوسیدن و لیسیدن لذ


حکم قضائی ، برگه سلامت پزشکی جهت مشخص شدن تجربه جنسی مفعول از طریق نزدیکی از مقعد و پزشکی قانونی :
سوالی که مطرح می شود اینست که آیا اگر فردی قبل از ازدواج رابطه جنسی مقعدی داشته باشد مشخص می شود یا خیر ؟ پاسخ مثبت است و پزشکی قانونی با بررسی نشانه ها و علائم مخصوص میتواند پی به این مسئله ببرد که ایا فرد رابطه جنسی از راه مقعد داشته است یا خیر .

منبع: وبسایت دکتر علیزاده


کلمات کلیدی : اموزش امیزش و دانستنیهای جنسی
   
   

    ارسال شده توسط عقرب    

    در یکشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳٩۱    

نظرات (7)
       نسخه تقویت قوای جنسی
   

خیلی از افراد همواره نگران اینند که در اثر برقراری رابطه جنسی و زناشویی با همسرشان بصورت مداوم و گاها منظم و زمان بندی شده دچار ضعف جسمانی می شوند و گاها در طول روز احساس خستگی و خواب آلودگی دارند و دارای دردهای موضعی در نواحی از بدن خود هستند.این مشکلات بخصوص در مردان شایع تر میباشد و چون برقراری رابطه جنسی و زناشویی از لحاظ استحکام پیوند زوجین بسیار مهم است ، شناخت دقیق این مشکل و رژیم غذایی برای تقویت قوای جنسی اهمیت بسیار زیادی دارد.

ناتوانی‌ جنسی‌ در مردان‌ عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ پایدار در دستیابی‌ به‌ حفظ‌ نعوظ – زود انزال شدن- نیروی جنسی– تقویت قوای جنسی -میل شهوتی فرد – که‌ برای‌ مقاربت‌ ضروری‌ است‌. (دوره‌های‌ گهگاهی‌ ناتوانی‌ جنسی‌ که‌ در اکثر مردان‌ بزرگسالان‌ رخ‌ می‌دهد غیرطبیعی‌ در نظر گرفته‌ نمی‌شود). این‌ نظر درست‌ نیست‌ که‌ با افزایش‌ سن‌، ناتوانی‌ جنسی‌ اجتناب‌ناپذیر است‌. توانایی‌ نعوظ‌ در سنین‌ بالا حفظ‌ می‌شود، اما امکان‌ دارد نیاز به‌ تحریک‌ بیشتری‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ و فاصله‌گذاری‌ بیشتری‌ بین‌ نعوذ‌ها وجود داشته‌ باشد. متاسفانه اکثر داروهای تقویت جنسی از آلکوئیدهای شدید و زیاد تشکیل شده که بیشتر فرد را حالت بیحسی قرار داده و یا داروهای ضد افسردگی مورد استفاده قرار میگیرد که خود بعد تاثیر گذاری مدت کوتاه دیگر بدن شخص به داروها جواب نداده و شخص در مدت نعوذ بدتر از قبل می شود بعضی از شرکتهای دارو توسط کشورهای اروپای در ماهواره و یا سایتها تبلیغ شده و که غالبا این داروها تازه متولد و توسط این شرکتها روی کشورهای جهان سوم تست و امتحان می کنند که اکثرا دارای عوارض جبران ناپزیری ایجاد میکند . توصویه میشود که از داروهای تبلیغاتی ماهواره و سایتها استفاده نکرده و اگر تصمیمی برای استفاده از داروهای شمیایی دارید حتما با تجویز پزشک و یا از داروهای رایج داروخانه ها استفاده کنید

همچنین تحقیقات نشان داده است که ۲۰ درصد از جمعیت جهان دچار اختلالات جنسی است. بسیاری از مسائل جنسی مانند فقدان میل جنسی، ناتوانی جنسی، ارضای زودرس، خستگی جنسی، ناباروری و دیگر مسایل، ریشه در عدم تعادل مواد شیمیایی و هورمون ها در بدن دارد.

ین قسمت اطمینان دارین برای لیسیدن، مکیدن و بوسیدن مقعد خانوما سنگ تموم بذارین. تو انجام این مرحله از سکس شک و تردید به خودتون راه ندین. 9. قسمت داخلی ران پشت زانو و ساق پا: رانها را ماساژ داده به سمت اندام جنسی بروید. پشت زانو را به آرامی با نوک انگشت تحریک کنید. ساق و قسمت بالای مچ پا نیز فوق العاده حساس است. شیار بینپا و اندام جنسی خانوما برای بوسیدن و لیسیدن لذتی داره که فقط در حین انجام اون میتونن بهش دست پیدا کنین. 10. پاها: ماساژ پا و مکیدن انگشت میتواند بسیار تحریک کننده باشد. 11. اندام جنسی: آخرین جایی است که باید به سراغ آن بروید. لب خارجی واژن را با نوازش دست، بوسیدن و مکیدن تحریک کنید. سپس سراغ کلیتوریس رفته و با تحریک آن بوسیله انگشت و نوک زبانتان او را به اوج لذت جنسی برسانید./

 


کلمات کلیدی : اموزش امیزش و دانستنیهای جنسی
   
   

    ارسال شده توسط عقرب    

    در جمعه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٩    

نظرات (3)
       رابطه جنسی در دوران حاملگی سنست
   

 

 

در دوران حاملگی بدن فرد دچار تغییرات فیزیکی و درونی می شود. این تغییرات می تواند در برخی
خانم ها منجر به افزایش تمایل جنسی شود، در حالی که در برخی دیگر می تواند منجر به کاهش تمایل جنسی شود.

بویژه در اوایل حاملگی که خستگی صبحگاهی و حالت تهوع وجود دارد، کاهش میل جنسی بعید نیست. به لحاظ تغییرات ایجاد شده گاه زوجین مجبورند تا تکنیک و پوزیشن انجام مقاربت را تغییر دهند.

پوزیشن
انتخابی باید به نوعی باشد که بر شکم خانم حامله فشاری وارد نیاید.

اغلب پوزیشن رو-در-رو (Face-to-face)، کناری (Side-by-side)، پشت (‍rear-entry) و با زاویه (Right-angle) وضعیتهای راحت تری هستند.

در اواخر حاملگی گزارشاتی از آمبولی و مرگ ناشی از آن در بین افرادی که مقاربت دهانی داشته
اند موجود است.
- خرید کاملترین پک آموزش فوتبال/اورجینال/
- خرید سی دی آموزش فوتبال مبتدی تا حرفه ای/اورجینال/
- خرید آموزش فوتسال/اورجینال/
- خرید سی دی آموزش ورزش بوکس (تمرین با کیسه بوکس)/اورجینال/
- خرید سی دی آموزش تکنیکهای فوتسال Footsal/اورجینال/
- خرید کاملترین پک آموزش فوتبال/اورجینال/
- خرید سی دی آموزش فوتبال مبتدی تا حرفه ای/اورجینال/
- خرید سی دی آموزش رزمی موی تای/اورجینال/
- خرید سی دی آموزش تکواندو/اورجینال/
- خرید سی دی آموزش پینگ پنگ/اورجینال/
- خرید سی دی آموزش تنیس روی میز (پینگ پنگ)/اورجینال/
- خرید سی دی آموزش شنا از مبتدی تا حرفه ای/اورجینال/
- خرید سی دی جدیدترین و بروزترین تمرینات دروازه بانی/اورجینال/
- پذیرش در دانشگاه های معتبر وتحصیل در خارج
- بسته بورس تحصیلی دانشگاههای ترکیه
- بسته بورس و پذیرش تحصیلی از دانشگاه های خارجی و تحصیل رایگان - رشته پرستاری
- بسته اخذ بورس تحصیلی از دانشگاههای کانادا
- راهنمای تحصیل و اقامت در كشورهای انگلیسی زبان
- بسته تخصصی تحصیل در خارج 6 سی دی به صورت اور جینال
- تحصیل و اقامت آلمان و شرایط گرفتن پذیرش از یك دانشگاه آلمانى
- سی دی امتحانی-سوالات دانشگاه پیام نور رشته اقتصاد
- بسته ا دامه تحصیل در رشته کتابداری در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی
- بورس تحصیلی رایگان
- بورس وپذیرش تحصیلی جامع کاملترین بسته/گروه رشته پزشکی
- طرح توجیهی و كارآفرینی بسته بندی مواد غذایی
- سی دی آموزشی راهنما- پذیرش و بورس تحصیلی رایگان از دانشگاههای كانادا
- سئوالات دانشگاه پیام نور رشته تربیت بدنی
- پروزه دانشگاهی- جایابی بهینه منابع تولید پراكنده با الگوریتم ژنتیك و شبیه سازی آن
- محصول علمی جوانان-بورس تحصیلی رایگان
- محصول آموزشی - اخذ پذیرش تحصیلی و بورسیه رایگان ورژن جدید
- سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور ( رشته های روانشناسی و علوم تربیتی )
- خرید پستی نرم افزار اتوكد 2011
- تند خوانی مدرن به همراه تقویت حافظه
- مجموعه نرم افزارهای مهندسی عمران2010
- اخذ بورس تحصیلی و تحصیل رایگان در بهترین دانشگاههای جهان
- خرید اینترنتی نرم افزار اتوكد 2011
- اقامت و تحصیل در تركیه و بورس تحصیلی
- نرم افزار اتوكد 2011
- خرید پستی نرم افزار تحلیل ریاضیات و آمار 2010
- آموزش آلمانی
- خرید اینترنتی نرم افزار تحلیل ریاضیات و آمار 2010
- آموزش زبان فرانسه
- نرم افزار تحلیل ریاضیات و آمار 2010
- خرید پستی سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور در رشته های الهیات وحقوق
- مجموعه نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت2010
- خرید اینترنتی سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور در رشته های الهیات وحقوق
- خرید پستی مجموعه نرم افزارهای مهندسی مكانیك2010
- سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور (رشته های شیمی وفیزیک)
- خرید اینترنتی مجموعه نرم افزارهای مهندسی مكانیك2010
- راهنمای تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور کاملترین بسته- مجموعه نرم افزارهای مهندسی مكانیك2010
- سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور در رشته های الهیات وحقوق
- خرید اینترنتی مجموعه نرم افزارهای مهندسی الكترونیك2010
- خرید پستی سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور (رشته های شیمی وفیزیک)
- مجموعه نرم افزارهای مهندسی الكترونیك2010
- خرید اینترنتی سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور (رشته های شیمی وفیزیک)
- خرید آموزش جامع 4CD PLC S5/S7
- خرید سی دی آموزش جامع 4CD PLC S5/S7
- آموزش جامع 4CD PLC S5/S7
- خرید پستی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور ورژن جدید
- خرید اینترنتی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور ورژن جدید
- خرید سی دی آموزش طراجی و ساخت theme پوسته برای وردپرس- اورجینال شركتی
- سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور ورژن جدید
- آموزش طراجی و ساخت theme پوسته برای وردپرس- اورجینال شركتی
- آموزش نصرت 2
- سیدی های ششگانه تحصیل رایگان در دانشگاه های معتبر اقامت و تحصیل و اخذ بورس
- مجموعه نرم افزار های مهندسی برق و قدرت2010
- آموزش پذیرش تحصیلی خارج از کشور۲۰۱۱
- تقویت مغز
- اورجینال )راهنمای تحصیل در دانشگاههای خارجی در رشته های منابع طبیعی رو بورسیه تحصیلی)
- فتوشاپ Top Secret به زبان فارسی
- راهنمای تحصیل درسوئد ومهاجرت به کشور سوئد
- تحصیل در کشور آلمان /اورجینال
- مجموعه مقالات پذیرفته شده در كنفرانس مهندسی پزشكی ایران- اورجینال
- آموزش متلب
- خرید سی دی آموزش فارکس ( Forex ) بصورت DVD
- راهكار عملی اخذ پذیرش تحصیلی و بورسیه رایگان خارج كشور (نسخه 2010)
- خرید پستی آموزش فارکس ( Forex ) بصورت DVD
- مجموعه سوالات دانشگاه پیام نور /جامعترین بسته
- خرید اینترنتی آموزش فارکس ( Forex ) بصورت DVD
- آموزش فارکس ( Forex ) بصورت DVD
- گفتار و نوشتار
- راهنمای تحصیل در دانشگاه های آمریکا
- تحصیل در ترکیه پکیج جامع پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور ترکیه
- راهنمای تحصیل دردانشگاه های فرانسه
- راهنمای تحصیل در روسیه وجمهوری های آذربایجان ارمنستان اکراین و..
- راهنمای تحصیل در انگلستان اسکاتلند ایرلند
- راهنمای تحصیل درروسیه وکشورهای مشترک المنافع شامل آذربایجان ارمنستان اکراین و...
- راهنمای تحصیل وپذیرش تحصیلی در کشور هندوستان
- راهنمای مهاجرت وتحصیل در استرالیا
- راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور ترکیه جدیدترین ورژن
- یادسپاری لغات
- راهنمای تحصیل در دانشگاه های هند
- راهنمای تحصیل واقامت درکشورهای استرالیا ونیوزلند
- راهنمای تحصیل واخذ پذیرش تحصیلی از کشور هند
- پذیرش تحصیلی وتحصیل در دانشگاه های خارجی ورژن 2010 در 1400 صفحه(دیجیتالی)
- تحصیل در هند بسته راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در هند کاملترین اطلاعات دانشگاه های هند
- تحصیل در خارج راهنمای جامع پذیرش تحصیلی در بیش از1200 صفحه
- خرید اینترنتی مجموعه نرم افزارهای مهندسی نقشه كشی و نقشه برداری2010
- مجموعه نرم افزارهای مهندسی نقشه كشی و نقشه برداری2010
در بیشتر موارد، لذت بردن زوجین
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 111
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

مواد غذایی که دارای اسید آمینه تریپتوفان می

سروتونین یک ماده شیمیایی است که توسط مغز تولید می شود و نقش مهمی در اعمال جنسی ایفا می کند.

استرس از جمله عواملی است که باعث کاهش سروتونین می شود که خود منتج به انزال زودرس و کاهش مقدار اسپرم در مردان می شود.

مواد غذایی که دارای اسید آمینه تریپتوفان می باشند، در کاهش استرس و افزایش سروتونین موثرند. غذاهای غنی از تریپتوفان شامل ماهی، شیر، عسل، گوشت بوقلمون، گردو ، موز ، تخم مرغ و گوشت گوساله کم چرب است.
وما خیلی لذت بخشه. 7. پشت: بیشتر زنها کشته ماساژ پشت هستند. انگشت خود را روی مهره ها بالا و پایین ببرید و کمر او را بمالید .میتوتنید این کار را حتی هنگام سکس هم انجام بدهید. 8. باسن: تحریک این منطقه بسیار شهوت انگیز بوده میتوانید آنرا نوازش کنید، بلیسید، گاز بگیرید یا حتی به آن ضربه بزنید. اگه میخواین برای شریک جنسیتون سنگ تموم بذارین، و در صورتی که از پاکیزه بودن ا- راهنمای تحصیل و اقامت در كشورهای انگلیسی زبان
- بسته تخصصی تحصیل در خارج 6 سی دی به صورت اور جینال
- تحصیل و اقامت آلمان و شرایط گرفتن پذیرش از یك دانشگاه آلمانى
- سی دی امتحانی-سوالات دانشگاه پیام نور رشته اقتصاد
- بسته ا دامه تحصیل در رشته کتابداری در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی
- بورس تحصیلی رایگان
- بورس وپذیرش تحصیلی جامع کاملترین بسته/گروه رشته پزشکی
- طرح توجیهی و كارآفرینی بسته بندی مواد غذایی
- سی دی آموزشی راهنما- پذیرش و بورس تحصیلی رایگان از دانشگاههای كانادا
- سئوالات دانشگاه پیام نور رشته تربیت بدنی
- پروزه دانشگاهی- جایابی بهینه منابع تولید پراكنده با الگوریتم ژنتیك و شبیه سازی آن
- محصول علمی جوانان-بورس تحصیلی رایگان
- فروش راهنمای تحصیل در آمریکا انگلستان کانادا به همراه آزمون آیلتس/ اورجینال
- محصول آموزشی - اخذ پذیرش تحصیلی و بورسیه رایگان ورژن جدید
- فروش راهنمای تحصیل در کشور کانادا به همراه آموزش زبان انگلیسی/اورجینال
- مكمل گیاهی چاق كننده و افزایش وزن-خرید قرص چاقی تضمینی بدن
- سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور ( رشته های روانشناسی و علوم تربیتی )
- فروش راهنمای تحصیل در كشور هندوستان
- سفارش خرید قرص چاق كننده تضمینی ,خرید بهترین داروی چاق كننده , بهترین داروی چاقی
- تند خوانی مدرن به همراه تقویت حافظه
- خرید اینترنتی پكیج موفقیت در آزمون های تافل، آیلتس و GRE
- خرید داروهای چاق کننده,قرص های چاقی مخمر آب جو تضمینی 100%
- اخذ بورس تحصیلی و تحصیل رایگان در بهترین دانشگاههای جهان
- پكیج موفقیت در آزمون های تافل، آیلتس و GRE
- خرید پستی پودر چاق کننده گیاهی چند منظوره قرص گیاهی مخمر آبجو
- اقامت و تحصیل در تركیه و بورس تحصیلی
- خرید پستی پودر چاق کننده بیو ییست (مخمر آب جو)
- خرید سی دی چگونه پذیرش و بورس تحصیلی خارجی بگیریم؟
- آموزش آلمانی
- خرید پودر چاق کننده مخمر آبجو
- آموزش زبان فرانسه
- خرید اینترنتی کتابخانه جامع دارویی/اورجینال
- خرید اینترنتی پودر چاق کننده
- خرید پستی سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور در رشته های الهیات وحقوق
- کتابخانه جامع دارویی/اورجینال
- خرید اینترنتی قرص چاق کننده
- خرید اینترنتی سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور در رشته های الهیات وحقوق
- یک بسته یک فرصت-بورس تحصیلی رایگان
- خرید پستی پودر چاق کننده
- سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور (رشته های شیمی وفیزیک)
- فروش داروی چاق کننده,بهترین راه برای چاق شدن و چاق ماندن
- تحصیل رایگان(5DVD)
- خرید پستی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته های علوم اجتماعی وتاریخ
- راهنمای تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور کاملترین بسته
- خرید اینترنتی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته های علوم اجتماعی وتاریخ
- خرید اینترنتی مطالعه صحیح؛تست زنی و آمادگی برای كنكور
- خرید مکمل چاقی-بهترین مکمل چاق کننده و افزایش وزن
- سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور در رشته های الهیات وحقوق
- سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته های علوم اجتماعی وتاریخ
- مطالعه صحیح؛تست زنی و آمادگی برای كنكور
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 85
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

م ها رابطه جنسی راهی برای نزدیکتر شدن به آقایون است. وقتی وزنتان را: یکی از چالش های متعدد آقایون این است که در روابط جنسی خود با همسرشان چه حالتی را انتخاب کنند. بزرگترین ترس آنها این است که خانمشان از آن وضعیت همیشگی خسته شده و درنتیجه میل و علاقه خود را به رابطه جنسی با آنها از دست بدهد. پس سوال این است که بهترین مواضع و جایگاه های جنسی چه مواضعی است؟

بهترین راه برای توضیح مسئله این است که چه کارهایی را نباید انجام بدهید. با به یاد داشتن این، به 5 مورد از اشتباهات آقایون در مسائل جنسی اشاره می کنیم تا شما دیگر مرتکب آنها نشوید.

اشتباه اول: تقلید همه چیزهایی که در فیلم های پورنو می بینید.

این می تواند بزرگترین اشتباه آقایون در مسائل جنسی باشد. مردان بی تجربه ممکن است تصور کنند که فیلم های پورنو می تواند الگوی خوبی برایشان باشد اما با واقعیت مسئله آشنا نیستند. مشکل اینجاست که آن دسته فیلم ها تلاش می کنند که صحنه خوبی را برای بیننده بسازند نه اینکه لذت و میل هنرپیشه ها را بیشتر کنند.

و درواقع، یکی از بدترین راه های تحریک اندام جنسی خانمها، زمانی است که وی پاهایش را روی شانه هایتان بگذارد. در این حالت که لگن او آنقدر به عقب خم شده است، ممکن است در گردنه رحم احساس درد کند. همچنین این وضعیتی است که فشار زیادی به زن وارد می کند.

اشتباه دوم: تلاش زیاد برای نینداختن وزنتان روی زن، در هر وضعیت

برای خانم ها رابطه جنسی راهی برای نزدیکتر شدن به آقایون است. وقتی وزنتان را روی بدن او می اندازید او لذت زیادی می برد. پس دفعه بعد که با همسرتان رابطه جنسی برقرار می نمایید سعی کنید وزنتان را بیشتر روی او بیندازید. همانطور که می بینید، طی رابطه جنسی، تقریباً همه خانم ها از اینکه بدن مردشان به بدن آنها بچسبد بسیار لذت می برند.

اما چه مقدار از وزنتان را باید روی آنها ب. 4. گردن: ناحیه زیر فک تا پایین گردن را در دو طرف با دست نوازش بدین، ببوسید و بلیسین. 5. پشت: شانه پشت و کمر او را ماساژ دهید. بعد مهره های کمر او را از بالا تا پایین ببوسید. 6. سینه ها: خیلی از مردها بوسیله نوازش، نیشگون گرفتن، زبان زدن یا آهسته گاز گرفتن سینه شان تحریک میشوند. از این ناحیه از بدن مردها - موتور خطی ( تحلیل و مدل سازی موتور های القایی خطی و كاربرد آن )
- پروژه ارزیابی پایداری و امنیت سیستم قدرت با شبكه عصبی و SVM - پروژه برق
- پایان نامه ارزیابی پایداری و امنیت سیستم قدرت با شبكه عصبی و SVM - پروژه برق
- خرید سی دی آموزش جوشكاری
- مقاله ارزیابی پایداری و امنیت سیستم قدرت با شبكه عصبی و SVM - پروژه برق
- خرید cd آموزش جوشكاری|سی دی آموزش جوشكاری
- ارزیابی پایداری و امنیت سیستم قدرت با شبكه عصبی و SVM - پروژه برق
- خرید سی دی فیلم آموزشی یادگیری صحبت با طوطی
- پروژه نیروگاه بادی و تجهیزات نیروگاه بادی و شبیه سازی (مجموعه پروژه و مقالات فارسی )
- خرید اینترنتی فیلم آموزشی یادگیری صحبت با طوطی
- پایان نامه نیروگاه بادی و تجهیزات نیروگاه بادی و شبیه سازی (مجموعه پروژه و مقالات فارسی )
- فیلم آموزشی یادگیری صحبت با طوطی
- مقاله نیروگاه بادی و تجهیزات نیروگاه بادی و شبیه سازی (مجموعه پروژه و مقالات فارسی )
- خرید سی دی آموزش نجاری مجموعه دوم
- نیروگاه بادی و تجهیزات نیروگاه بادی و شبیه سازی (مجموعه پروژه و مقالات فارسی )
- آموزش نجاری مجموعه دوم
- پخش بار اقتصادی و بهینه ( مجموعه پروژه و مقالات )
- خرید سی دی فیلم آموزشی طراحی سر و صورت
- سلول های خورشیدی ، سیستم فتوولتائیك و نیروگاه خورشیدی -
- خرید اینترنتی فیلم آموزشی طراحی سر و صورت
- فروش بسته تخصصی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته اقتصاد
- فیلم آموزشی طراحی سر و صورت
- خرید اینترنتی بسته تخصصی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته اقتصاد
- خرید اینترنتی فیلم آموزشی ساخت و تعمیر كامپیوتر
- بسته تخصصی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته اقتصاد
- خرید سی دی فیلم آموزشی ساخت و تعمیر كامپیوتر
- ژنراتورهای القایی و كاربرد آن در تولید توان الكتریكی
- كنترل موتورهای القایی با اینورترها و مبدل های AC و شبیه سازی آن با MATLAB SIMULINK
- فیلم آموزشی ساخت و تعمیر كامپیوتر
- خرید فیلم آموزش صافكاری اتومبیل
- راهنمای کار تحصیل اقامت در ایتالیا به همراه آموزش زبان ایتالیایی
- خرید سی دی آموزش صافكاری اتومبیل
- پروژه بهینه سازی پخش بار الكتریكی با منطق فازی
- خرید پستی بسته مجموعه سئوالات دانشگاه پیام نور
- آموزش صافكاری اتومبیل
- خرید راهنمای کار تحصیل اقامت در ایتالیا به همراه آموزش زبان ایتالیایی
- خرید سی دی آموزش موسیقی كودكان
- خرید cd آموزش موسیقی كودكان
- آموزش موسیقی كودكان
- خرید اینترنتی آموزش عكاسی حرفه ای و عكاسی مدل
- خرید فیلم آموزش عكاسی از كودكان
- خرید سی دی آموزش عكاسی از كودكان
- آموزش عكاسی از كودكان
- خرید فیلم آموزش عكاسی حرفه ای و عكاسی مدل
- خرید سی دی آموزش عكاسی حرفه ای و عكاسی مدل - مستند راز 2 - زیرنویس فارسی
- آموزش پرورش مرغ و مرغداری
- آموزش ترفندهای اینترنت |خرید سی دی آموزش ترفندهای اینترنت
- خرید سی دی مستند راز 2 - زیرنویس فارسی
- خرید سی دی آموزش پرورش مرغ و مرغداری
- خرید اینترنتی جامع ترین مرجع آموزشی فوتبال
- خرید فیلم آموزش دوچرخه سواری
- خرید cd جامع ترین مرجع آموزشی فوتبال
- آموزش اسکیت |سی دی آموزش اسکیت |فیلم آموزش اسکیت
- جامع ترین مرجع آموزشی فوتبال
- خرید فیلم آموزش فوتبال برزیلی
- خرید فیلم آموزش کامل نجاری و ساخت وسایل چوبی
- خرید فیلم آموزشی چگونه یك باغبان شویم
- خرید cd آموزش دوچرخه سواری |فیلم آموزش دوچرخه سواری
- خرید cd آموزش نرم افزار SPSS |سی دی آموزش نرم افزار SPSS
- خرید سی دی مجموعه سخنرانی های استاد دانشمند
- خرید سی دی آموزش علمی اسکیت |فیلم آموزش اسکیت
- آموزش نرم افزار SPSS
- خرید اینترنتی فیلم آموزشی چگونه یك باغبان شویم
- خرید سی دی آموزش فوتبال برزیلی
- آموزش کامل نجاری و ساخت وسایل چوبی
- خرید سی دی فیلم آموزشی چگونه یك باغبان شویم
- آموزش فوتبال برزیلی
- خرید سی دی آموزش شعبده بازی توسط Dan Harlan
- فیلم آموزشی چگونه یك باغبان شویم
- خرید cd آموزش چربی سوزی 5 مرحله ای
- آموزش شعبده بازی توسط Dan Harlan
- خرید cd مجموعه مجلات اتومبیل|ژورنال مجموعه مجلات اتومبیل
- خرید سی دی چربی سوزی 5 مرحله ای
- خرید سی دی آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف
- طب جایگزین - گیاهان دارویی
- چربی سوزی 5 مرحله ای
- خرید cd آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف
- خرید اینترنتی مجموعه سخنرانی های استاد دانشمند
- خرید سی دی آموزش وزنه برداری
- آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف
- مجموعه سخنرانی های استاد دانشمند
- خرید فیلم آموزش وزنه برداری
- خرید اینترنتی داستان های ناطق موزیكال برای كودكان
- خرید اینترنتی فیلم آموزشی تعمیر لپ تاپ
- خرید cd آموزش وزنه برداری |سی دی آموزش وزنه برداری
- خرید سی دی داستان های ناطق موزیكال برای كودكان
- خرید فیلم آموزش برداشت و فرآوری زیتون (زیتون شور)
- خرید فیلم 100 لحظه ماندگار جام های جهانی
- داستان های ناطق موزیكال برای كودكان
- خرید سی دی آموزش برداشت و فرآوری زیتون (زیتون شور)
- 100 لحظه ماندگار جام های جهانی
- خرید cd ترانه های شاد كودكانه
- آموزش برداشت و فرآوری زیتون (زیتون شور)
- خرید سی دی فیلم آموزشی تعمیر لپ تاپ
- آموزش عكاسی حرفه ای و عكاسی مدل
- خرید cd آموزش تعمیر و نگهداری پژو 206
- خرید فیلم آموزش تعمیر و نگهداری پژو 206
- خرید سی دی آموزش تعمیر و نگهداری پژو 206
- خرید فیلم آموزش پرورش مرغ و مرغداری
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 113
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

لازم نیست معکوس از سقف آویزان شوید و کاری دیوانه

یندازید؟ آنقدر که بعد از تمام شدن رابطه جنسی خانمتان نگوید احساس می کند که تریلی از روی او رد شده و صافش کرده! حد و مرز را نگه دارید. چون اگر به مدتی طولانی همه وزنتان را روی او بیندازید برای او دردناک خواهد بود. اما واقعیت این است که اکثر خانم ها دوست دارند که طی رابطه جنسی کمی از وزن همسرشان روی آنها بیفتد.

اشتباه سوم: اینکه وقتی همسرتان روی شماست، اجازه بدهید همه کارها را او انجام دهد.

تقریباً برای همه خانم ها، رابطه جنسی عملی پویا است. به همین خاطر اگر شما هم بی حرکت باشید و هیچ کاری انجام ندهید، رابطه جنسیتان کاملاً برهم خواهد خورد و مفهوم رابطه جنسی برای او تغییر خواهد کرد. صحبت های تحریک کننده و آرام در حین رابطه جنسی نیز تاثیر شگفت انگیزی خواهد داشت که نباید از آن غافل شوید.

اشتباه چهارم: منفعل بودن

خیلی از آقایون انواع کتاب های"آقایونی مریخی" را خوانده اند و به همین خاطر تصور می کنند که زن ها دوست دارند که همه چیز را به او بسپارید و برای هر کاری که می خواهید بکنید اجازه بگیرید. به جای این روش فقط هر کاری که می خواهید را انجام دهید. حتی وقتی می خواهید حالتتان را تغیر دهید، خشن رفتار کنید و به اینطرف و آنطرف پرتابش کنید و مطمئن باشید که عاشق این رفتارتان خواهد شد. اصلاً نگرانش نباشید. اگر چیزی اتفاق بیفتد که همسرتان دوست نداشته باشد، مطمئناً به شما خواهد گفت.

اشتباه پنجم: تصور اینکه حالت های عجیب و غریب بهتر عمل می کند

لازم نیست معکوس از سقف آویزان شوید و کاری دیوانه وار انجام د هید. فقط طبیعی باشید. قدیمیترین حالت رابطه جنسی (مرد روی زن خوابیده) برای اکثر افراد بهترین حالت رابطه جنسی است.

حالت های عجیب و غریب فقط بدنتان را خسته می کند و روحیه تان را هم برهم می زند چون گمگشتگی در این حالت ها هم زیاد اتفاق می افتد و نمی دانید دستتان را کجا بگذارید و پایتان را کجا.

 

 


کلمات کلیدی : اموزش امیزش و دانستنیهای جنسی
   
   

    ارسال شده توسط عقرب    

    در پنجشنبه ۱ مهر ،۱۳۸٩    

نظرات (16)
   
- مجموعه کریستیانو رونالدو
- خرید فیلم آموزش تنیس
- خرید سی دی آموزش تنیس
- خرید cd آموزش تنیس |آموزش تصویری تنیس به زبان فارسی
- خرید فیلم مجموعه کریستیانو رونالدو |سی دی مجموعه کریستیانو رونالدو
- خرید اینترنتی مجموعه کریستیانو رونالدو
- خرید فیلم مجموعه نیکولاس آنلکا
- خرید سی دی مجموعه نیکولاس آنلکا
- مجموعه نیکولاس آنلکا
- خرید سی دی آموزش دفاع شخصی کراو ماگا
- خرید فیلم آموزش دفاع شخصی کراو ماگا
- راهنمای تحصیل ومهاجرت به کشور کانادا به همراه بسته آیلتس
- آموزش دفاع شخصی کراو ماگا
- آموزش کاربردی برنامه نویسی پاسکال به همراه نسخه قابل نصب پاسکال( اورجینال)
- خرید اینترنتی آموزش موی تای |فروش فیلم آموزش موی تای
- خرید cd آموزش کاربردی برنامه نویسی پاسکال به همراه نسخه قابل نصب پاسکال( اورجینال)
- خرید سی دی آموزش موی تای
- خرید سی دی آموزش کاربردی برنامه نویسی پاسکال به همراه نسخه قابل نصب پاسکال( اورجینال)
- خرید فیلم آموزش موی تای
- آموزش کاربردی برنامه نویسی پاسکال به همراه نسخه قابل نصب پاسکال( اورجینال)
- خرید cd آموزش موی تای |آموزش تصویری موی تای هنر رزمی اصیل تایلندی
- راهنمای جامع پذیرش تحصیلی و تحصیل درخارج (كاملا اوریجینال)
- خرید سی دی آموزش نانچاكو (نانچیكو)
- DVR SMES FACTS مجموعه پروژه و مقالات فارسی
- خرید cd آموزش نانچاكو (نانچیكو)
- تاثیر حفاظت منابع تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه های توزیع - word doc
- کانادا ( تحصیل در کانادا اقامت کانادا کار در کانادا بورس تحصیلی کانادا پذیرش دانشگاه کانادا )
- بسته تخصصی تحصیل در خارج و اخذ بورس تحصیلی - رشته های مهندسی شیمی و نفت
- ۱۰ سال کنکور ویژه داوطلبان علوم انسانی
- بانک کامل اطلاعات مهاجرت ، اقامت ، پذیرش و بورسیه تحصیلی + مشاوره
- خرید اینترنتی آموزش فارکس ( Forex ) بصورت /اورجینال/DVD
- آموزش فارکس ( Forex ) بصورت /اورجینال/DVD
- خرید سی دی آموزش فارکس ( Forex ) بصورت /اورجینال/DVD
- خرید اینترنتی بسته امتحانی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور رشته تربیت بدنی
- بسته امتحانی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور رشته تربیت بدنی
- خرید بسته امتحانی سوالات دانشگاه پیام نور رشته های ریاضی و آمار
- بسته امتحانی سوالات دانشگاه پیام نور رشته های ریاضی و آمار
- خرید اینترنتی بسته امتحانی سوالات دانشگاه پیام نور رشته ریاضی
- بسته امتحانی سوالات دانشگاه پیام نور رشته ریاضی
- اورجینال )راهنمای تحصیل در دانشگاههای خارجی در رشته های شیمی رو بورسیه تحصیلی)
- Tell Me More Premium 9.0 نرم افزاری فوق حرفه ای و قدرتمند در زمینه آموزش زبان انگلیسی
- اورجینال )راهنمای تحصیل در دانشگاههای خارجی در رشته های فیزیک رو بورسیه تحصیلی)
- اورجینال )راهنمای تحصیل در دانشگاههای خارجی در رشته های هوا فضا رو بورسیه تحصیلی)
- آموزش جامع حسابداری ( همراه با نرم افزار)/اورجینال/
- گفتار و نوشتار - ارجینال شرکتی
- اورجینال )راهنمای تحصیل در دانشگاههای خارجی در رشته های تاریخ رو بورسیه تحصیلی)
- خرید بسته امتحانی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور در رشته تاریخ
- بسته امتحانی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور در رشته تاریخ
- آموزش كمك درسی دوم علوم انسانی | تمام دروس
- داروی گیاهی چاق کننده - فروشگاه خرید
- خرید سی دی ترانه های شاد كودكانه
- خرید فیلم آموزش آب کردن شکم در 90 روز
- فیلم آموزشی تعمیر لپ تاپ
- خرید سی دی آموزش آب کردن شکم در 90 روز
- خرید سی دی آموزش عكاسی عروس
- خرید اینترنتی فیلم آموزش پروتزهای دندانی
- آموزش آب کردن شکم در 90 روز
- خرید cd آموزش عكاسی عروس |سی دی آموزش عكاسی عروس
- فیلم آموزش پروتزهای دندانی
- آموزش عكاسی عروس
- خرید فیلم آموزش دروازه بانی فوتبال
- خرید cd فیلم آموزش شناخت دندان
- خرید cd آموزش دروازه بانی فوتبال
- خرید سی دی آموزش برنامه تناسب اندام مغز
- فیلم آموزش شناخت دندان
- خرید سی دی آموزش دروازه بانی فوتبال
- آموزش برنامه تناسب اندام مغز
- خرید سی دی اطلاعات جامع دارویی
- آموزش دروازه بانی فوتبال
- خرید سی دی آموزش حرکات کششی
- اطلاعات جامع دارویی
- خرید سی دی مجموعه گلهای زیدان
- خرید فیلم آموزش حرکات کششی |سی دی آموزش حرکات کششی
- خرید سی دی آموزش کامل نجاری و ساخت وسایل چوبی
- مجموعه جامع آموزش فوتبال
- خرید cd مجموعه گلهای زیدان
- آموزش حرکات کششی
- خرید فیلم مجموعه گلهای جام جهانی 2010
- خرید سی دی آموزش فوتبال دیوید بکام
- مجموعه گلهای جام جهانی 2010
- خرید cd آموزش فوتبال دیوید بکام
- خرید فیلم آموزشی و تصویری کامل ورزش گلف
- آموزش فوتبال دیوید بکام
- خرید سی دی آموزش گلف
- خرید فیلم مجموعه جامع آموزش فوتبال
- خرید cd آموزش گلف |فیلم آموزش گلف
- خرید سی دی مجموعه جامع آموزش فوتبال
- خرید فیلم آموزش پاورلیفتینگ
- خرید cd مجموعه جامع آموزش فوتبال
- خرید سی دی آموزش دوچرخه سواری
- خرید cd مجموعه رونالدینهو |فیلم مجموعه رونالدینهو
- خرید cd مجموعه گلهای برتر جهان و اروپا
- خرید فیلم مجموعه رونالدینهو
- خرید cd آموزش پاورلیفتینگ
- مجموعه گلهای برتر جهان و اروپا
- خرید فیلم مجموعه مارادونا |سیدی مجموعه مارادونا
- مجموعه مارادونا |سی دی مجموعه مارادونا
- خرید سی دی آموزش جیت کان دو
- خرید فیلم آموزش جیت کان دو |سی دی آموزش جیت کان دو
- آموزش جیت کان دو

    واژه نا لبای آقایون حس بشه. تمام قسمتهای لب رو در معرض این کار قرار بدین. حتی میتونین با مکیدن زبون طرف مقابلتون احساس خوبی رو در اون ایجاد کنین
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 126
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

لذکر این است که آقایون این توانایی را دارند که خیلی پیش از اینکه
کلمات کلیدی : اموزش امیزش و دانستنیهای جنسی
   
   

    ارسال شده توسط عقرب    

    در چهارشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٩    

نظرات (0)
       تفاوت عشق و شهوت
   

 

عشق و شهوت به عنوان دو مقوله نسبتاً مشابه به شمار می روند. شهوت صرفاً یک امر طبیعی و ذاتی به شمار می رود که برای جذب جنس مخالف به یکدیگر در وجود انسان ها قرار داده شده است. می توان گفت که بدون وجود شهوت انتظار نمی رود که هیچ گونه عشق و یا محبتی میان زن و مرد شکوفا گردد.

شکی نیست که این حس در تمام افراد وجود دارد و تنها راهی است که می تواند به جدایی میان جنس مونث و مذکر پل بزند.

از سوی دیگر یکی از فاکتورهایی که وجود آدمی را شریف و اصیل می سازد، عشق است. عشق یکی از عالی ترین صفات انسانی که به واسطه آن افراد سعی می کنند "بهتر" باشند. انسان ها شاید تنها به دلیل شهوترانی و زیاده خواهی با یکدیگر درگیری ایجاد می کنند؛ اما برای تشکیل خانواده و زندگی مشترک تنها یک دلیل وجود دارد و آن هم چیزی نیست جز عشق.

عاشق شهوترانی بودن

برای مردان، شهوت یک تجربه کاملاً ذهنی است. سیلی از تستسترون در رگ های آنها جاری می شود و دیگر چیزی را نمی بینند. همانند عشق، شهوت نیز آنها را کور می کند. به همین دلیل است که معمولاً در روابط - به ویژه اگر در ابتدای راه قرار گرفته باشید - گفتن این مطلب که طرف عاشق شماست و یا اینکه احساساتش تنها از روی شهوت هستند، اندکی دشوار می نماید. آقایون خیلی سخت می توانند تشخیص دهند که آیا واقعاً عاشق طرف مقابل هستند و یا او را صرفاً به مانند خیالی آتشینی می بینند که هر موقع از جلوی آنها رد می شود، جوشش کوره درونشان شدید تر میشود.

دلیل امر فوق الذکر این است که آقایون این توانایی را دارند که خیلی پیش از اینکه با یک خانم ارتباط عاطفی برقرار کنند، به سادگی می توانند با او وارد رابطه جنسی شوند. هورمون هایی که در بدن آنها ترشح می شود باعث می شود که تصور کنند عاشق شده اند.

به هر حال مشکل اساسی اینجاست که هم عشق و هم شهوت هر دو می توانند آقایون را خلع سلاح کرده و آنها را به شدت آسیب پذیر نمایند. بدین ترتیب آنها به راحتی اراده و قدرت خود را از دست می دهند و تنها برای تجربه سکس، خود را مسخ جنس مخالف می کنند.

همچنین باید ا


1. سر: بیشتر مردها از نوازش سر و موهایشان بخصو- محصول علمی وامتحانی - DVD نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور شامل 18000 سوال
- خرید اینترنتی راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در هندوستان+رزومه اورجینال
- خرید قرص مخمر آبجو
- فروش مجموعه سئوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته جغرافیا
- راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در هندوستان+رزومه اورجینال
- خرید قرص گیاهی مخمر ابجو فروش اینترنتی مخمر اب جو چاق کننده
- فروش مجموعه سئوالات دانشگاه پیام نور رشته ادبیات فارسی
- خرید خود آموز اخذ بورس تحصیلی رایگان در خارج کشور 2012 اورجینال
- خرید اینترنتی قرص چاق کننده و اشتها آور مخمر آبجو .
- خرید اینترنتی محصول علمی وامتحانی - DVD نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور شامل 18000 سوال
- خود آموز اخذ بورس تحصیلی رایگان در خارج کشور 2012 اورجینال
- خرید پستی قرص چاق کننده و اشتها آور مخمر آبجو مخمر ها و یا مخمر تغذیه ای
- امتحان IELTS
- خرید قرص مخمر ابجو انگلیسی. پودرچاقی آبجو,قرص چاق کننده ,و اشتها آور مخمر آبجو,
- بسته تخصصی اخذ پذیرش و بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان 2012 - DVD اورجینال
- خرید قرص مخمر ابجو انگلیسی
- راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در خارج در بیش از 1000صفحه
- فروش قرص اشتها آور و چاق کننده مخمر آبجو
- اخذ پذیرش و بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر خارجی و تحصیل رایگان - مهندسی برق - اورجینال
- خرید قرص اشتها آور و چاق کننده مخمر آبجو
- بورس تحصیلی رایگان 2012 اورجینال
- قرص گیاهی مخمر آبجو - چاق کننده و اشتها آور قوی | فروش
- خرید راهنمای پذیرش تحصیلی در دانشگاه های انگلیس استرالیا کانادا+آیلتس
- خرید قرص گیاهی افزایش اشتها و وزن ,مخمر آبجو ,bio-yeast
- راهنمای پذیرش تحصیلی در دانشگاه های انگلیس استرالیا کانادا+آیلتس
- فروش قرص چاق کننده و افزایش وزن مخمر آبجو
- فروش cd راهنمای تحصیل وپذیرش تحصیلی در دانشگاه های هند
- خرید قویترین قرص اشتها آور و قرص چاق كننده تضمینی گیاهی
- فروش cd تحصیل در مالزی راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل دردانشگاه های مالزی
- قرص چاق كننده گیاهی - دارو گیاهی،داروی چاقی،داروی عضله ساز
- فروش اینترنتی راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در دانشگاه های ترکیه
- قرص گیاهی مخمر آبجو - چاق کننده و اشتها آور قوی
- فروش راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در دانشگاه های ترکیه
- سفارش خرید قرص چاقی, اشتها آور و چاق کننده
- راهنمای تحصیل در دانشگاه های کشور ترکیه
- سفارس اینترنتی قرص اشتها آور و چاق کننده
- راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در دانشگاه های 10 کشور
- خرید پستی قرص چاق كننده گیاهی Bio Yeast
- فروش راهنمای جامع پذیرش تحصیلی وتحصیل در دانشگاه های آمریک پکیج جامع
- خرید کپسول چاقی قرص چاق کننده | اشتها آور مخمر آبجو | قرص چاق کننده
- راهنمای تحصیل در فرانسه پکیج جامع
- درمان لاغری،عضله ساز،افزایش وزن،دارو افزایش وزن،درمان لاغری مفرط،چاق کننده
- تحصیل در فرانسه پکیج جامع
- خرید قرص گیاهی مخمر آبجو - چاق کننده و اشتها آور قوی ساخت انگلستان فقط 30 هزار تومان
- خرید اینترنتی تحصیل در آمریکا راهنمای تحصیل وپذیرش تحصیلی در دانشگاه های آمریکا
- چاق شدن،عضله ساز،افزایش وزن،دارو ...
- تحصیل در آمریکا راهنمای تحصیل وپذیرش تحصیلی در دانشگاه های آمریکا
- خرید قرص چاق کننده بدن تضمینی - خرید اینترنتی قرص چاقی آبجو کاملا گیاهی و تضمینی
- فروش اینترنتی مجموعه نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت2010
- خرید داروهای چاق کننده، عضله ساز و افزایش وزن
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 82
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

در زنان صحه گذاشته است. به نظر متخصصین ، زنانی


<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

ماداگاسکار در شرق آفریقا تمام چیزهایش منحصر به فرد است و در جاهای دیگر وجود ندارد . مثل حیوانات -گیاهان -تاریخ زمین شناسی و امثال آن -ولی عجیب ترین مطلب تسلیت گفتن بومیان این کشور است . در این کشور رسم است -شاید همین الان نیز باشد- که بعد از دفن متوفی همسر وی در آستانه کلبه خودش لخت مادرزاد می خوابد و مردان قبیله که می خواهند به او تسلیت بگویند او را در آغوش گرفته و معاشقه کاملی انجام می دهند تا انزال صورت گیرد و تا زمانی که زن بیوه اجازه ندهد باید عشق بازی ادامه داشته باشد . طبق نظر و در خواست بیوه برای شادی روح شوهرش این مراسم بین سه تا چهل روز طول می کشد و اگر زن باردارشد پدر بچه همان شخص متوفی تلقی می شود و قبیله به وی احترام زیادی می گذارد . اگر مردی از این کار خوداری کند توهین به متوفی تلقی می شود . در این چهل روز زن کار نمی کند و دیگران برایش غذا می اورند و یا بچه هایش را نگهداری می کنند . فیلم این مراسم در آرشیو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود است.


کلمات کلیدی : اموزش امیزش و دانستنیهای جنسی
   
   

    ارسال شده توسط عقرب    

    در سه‌شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٩    

نظرات (0)
       فواید دوچرخه سواری
   

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} -->

دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه و نیز به عنوان وسیله ورزشی از سالیان دراز در خدمت اقتصاد و سلامت جامعه مورد استفاده قرار میگرفته است لیکن امروزه سکسوژیستان و متخصصین زنان با احتیاط بیشتری به فواید آن درابعاد حرفه ای مینگرند.بررسی های اخیر نشان میدهد مردانی که ساعت های متمادی به دوچرخه سواری میپردازند بیش از دیگران از مشکل نعوظ ، زود انزالی و نیز بی حسی آلت تناسلی در رنجند . از طرفی 13 میلیون زن در امریکا به دوچرخه سواری مشغولند که سلامت جنسی آنها نیزبسیار باید مورد توجه قرار گیرد . اینکه دوچرخه سواری در زنان چگونه تاثیراتی میتواند داشته باشد موضوع تحقیق دانشگاه " یل " بوده است که به وجود رابطه بین دوچرخه سواری و مشکلات جنسی در زنان صحه گذاشته است. به نظر متخصصین ، زنانی که طولانی مدت به این ورزش اشتغال ورزیده اند با مشکلات بیشتری در زمینه کاهش حساسیت کلیتوریس و بی حسی دستگاه تناسلی مواجه هستند. از عوامل احتمالی ایجاد کننده این مشکل میتوان به نشستن طولانی مدت روی دوچرخه و فشردگی اعصاب ناحیه تناسلی و نتیجتا عدم سهولت در جریان خون میتوان اشاره کرد که باعث کرخت شدن این نواحی میگردد.
آنچه متخصصین برای جلوگیری از آسیب های احتمالی این ورزش توصیه میکنند ، استفاده از تشکچه های مخصوص و نرم و نصب آن روی دوچرخه و نیز استراحت های دوره ای و پیاده و سوار شدن های پیاپی است که میتواند تا حدودی از مشکلات آتی در افراد جلوگیری کند.
نکته قابل تاد؛ علتش هم اینه که وقتی خانوما موهای سر آقایون رو مورد نوازش قرار میدن، این کار باعث آزاد شدن و ترشح یه سری هورمونها توی خون میشه که مرد رو مورد تحریک قرار میده. 2. لاله گوش: بوسیدن، زبان زدن، مکیدن و خوردن لال- فروش مجموعه نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت2010
- خرید پودر چاق کننده و عضله سازمخمر آبجو
- تحصیل در مالزی راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل دردانشگاه های مالزی
- چاق شدن،عضله ساز،افزایش وزن،دارو افزایش وزن،درمان لاغری مفرط،چاق
- خرید قرص چاق کننده و عضله ساز تضمینی صد در صد گیاهی
- خرید بهترین قرص چاق كننده تضمینی قرص گیاهی مخمر آبجود 500 عددی
- خرید پودر چاق کننده و عضله ساز قوی
- خرید قرص چاق کننده کاملا گیاهی مخمر آبجو
- جزوه pdf راهنمای اخذ پذیرش تحصیلی در تمام دنیا (پك اورجینال)
- راهنمای تحصیل در سوئد ومهاجرت به کشور سوئد
- آناتومی 3 بعدی بدن انسان به صورت کاملا طبقه بندی شده و موضوعی
- مجموعه نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت2010
- سیدی مجموعه نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت2010
- cd راهنمای گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاههای خارجی ورژن 2011
- سی دی بورس تحصیلی رایگان 2012-2011
- خرید پستی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته فیزیك+عمومی
- خرید اینترنتی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته فیزیك+عمومی
- نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته فیزیك+عمومی
- خرید پستی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته حقوق+عمومی
- خرید اینترنتی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته حقوق+عمومی
- نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته حقوق+عمومی
- خرید پستی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته تربیت بدنی +سوالات عمومی
- خرید اینترنتی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته تربیت بدنی +سوالات عمومی
- سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته تربیت بدنی +سوالات عمومی
- خرید پستی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته حقوق+عمومی
- خرید اینترنتی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته حقوق+عمومی
- نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته حقوق+عمومی
- خرید پستی سوالات عمومی و تخصصی دانشگاه پیام نور در رشته های ریاضی و آمار
- سوالات عمومی و تخصصی دانشگاه پیام نور در رشته های ریاضی و آمار
- خرید اینترنتی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته ریاضی+عمومی
- خرید پستی راهنمای جامع تحصیل و كار در تركیه و آلمان
- نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته ریاضی+عمومی
- خرید اینترنتی راهنمای جامع تحصیل و كار در تركیه و آلمان
- خرید اینترنتی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته شیمی+عمومی
- نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته شیمی+عمومی
- راهنمای جامع تحصیل و كار در تركیه و آلمان
- خرید پستی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی كامپیوتر+عمومی
- خرید پستی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته زیست شناسی+عمومی
- خرید اینترنتی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی كامپیوتر+عمومی
- خرید اینترنتی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته زیست شناسی+عمومی
- نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته زیست شناسی+عمومی
- سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته مهندسی كامپیوتر+عمومی
- ادوات upfc upqc dvr Custom Power SMES TCSC facts STATCON sssc d fact svc fact شبیه سازی
- خرید پستی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته تاریخ +عمومی
- خرید اینترنتی نحوه اخذ پذیرش تحصیلی وتحصیل در خارج
- خرید اینترنتی نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته تاریخ +عمومی
- نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور رشته تاریخ +عمومی
- شبیه سازی اینورتر سه طبقه هفت سطحی با متلب سیمولنك ( پروژه شبیه سازی )
- فروش سی دی راهنمای جامع تحصیل در تركیه و اخذ بورسیه تحصیلی
- كنترل موتورهای دی سی یا یكسو كننده های قابل كنترل تریستوری و چاپرها و شبیه سازی آن
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 119
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

خیلی ها انزال رو همون ارضا نیاز جنسی می دونند یا همون ارگاسم شدن.

مه نزدیک (+18)
   

 

رابطه جنسی سالم به رابطه گفته میشه که زن و مرد حضور داشته باشند و خودارضایی نباشه، در محلی باشه که هر دو احساس امنیت کنند و به خصوص خانم اضطراب این رو نداشته باشه که صداش به گوش کسی برسه. هر دو از نظر جنسی ارضا بشن. هیچ کدمن احساس گناه نسبت به رابطه نداشته باشند.

ارگاسم

ارگاسم به معنای اوج لذت جنسی هستش که در آقایان به صورت بیرون ریختن مایع منی و در خانم ها به صورت های مختلفه. در خانم ها ارگاسم شدن می تونه حالت های مختلفی داشته باشه.

انزال

خیلی ها انزال رو همون ارضا نیاز جنسی می دونند یا همون ارگاسم شدن. اما در مواردی هستش که گفته میشه انزال تفاوت زیادی با ارضا شدن داره و در حقیقت یک نوع اوج لذت جنسی هستش که برای رسیدن به چنین حالتی باید تمرین های خاصی انجام داد. در کل نمی تونم جواب دقیقی به شما بدم که انزال چیه.

واژن

مجرای مهبل (آلت تناسلی زن) رو واژن میگن.

کلیتوریس

یک نقطه حساس بر روی واژن که که تحریک اون باعث لذت زیاد در زن میشه و البته باعث سریع تر شدن ارگاسم میشه. البته کلیتوریس را به اسم "چوچول" هم میشناسند.

نقطه جی G در خانم ها

نقطه جی یکی از حساس ترین نقاط جنسی زنان است که داخل مهبل قرار دارد و تحریک آن به شدت لذت بخش برای زن. در رابطه با این نقطه مقاله در وبلاگ وجود دارد.

مقعد

به محل دفع مدفوع میگن.

س . ک . س نرم

یک نوع رابطه جنسی سالم و کم خطر هستش که شامل بوسیدن، لیسیدن و نوازشه.

دخول

عمل ورود آلت تناسلی مرد به داخل واژن رو دخول میگن.

ا.و.ر.ا.ل س . ک . س

البته ببخشید که کلمات رو جدا جدا نوشتم و در بینشون نقطه گذاشتم، دلیلش هم اینه که ممکنه مثل قبل وبلاگ رو فیلتر کنند! ا.و.ر.ا.ل یک نوع رابطه جنسی هستش که به اسم س . ک . س دهانی هم میشناسند. که این نوع رابطه جنسی در آقایان با مکیدن و لیسیدن آلت تناسلی مرد انجام میشه و در خانم ها با لیسیدن و مکیدن واژن و کلیتوریس انجام میشه.

ا.ن.ل س . ک . س

رابطه جنسی از راه مقعد رو میگن و خیلی هم خطرناکه.
- پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق
- راهنمای بورس وپذیرش تحصیلی در گروه رشته پزشکی/به زبان فارسی
- فروش راهنمای تحصیل وبورس تحصیلی در کشور آلمان به همراه آموزش زبان آلمانی
- راهنمای تحصیل در مالز+بسته آموزش زبان انگلیسی آیلتس
- بسته جامع پذیرش تحصیلی وتحصیل در خارج 5 سی دی/اورجینال
- راهنمای بورس وپذیرش تحصیلی در گروه رشته حسابداری/به زبان فارسی
- راهنمای بورس وپذیرش تحصیلی در گروه رشته عمران/به زبان فارسی
- راهنمای بورس وپذیرش تحصیلی در گروه رشته برق/فارسی
- راهنمای بورس وپذیرش تحصیلی ویژه رشته هنر/فارسی
- راهنمای بورس وپذیرش تحصیلی در گروه رشته مدیریت وmba/به زبان فارسی
- فروش راهنمای تحصیل در آلمان +رزومه و نامه پذیرش /فارسی
- راهنمای بورس وپذیرش تحصیلی در گروه رشته مکانیک/به زبان فارسی
- خرید راهنمای بورس وپذیرش تحصیلی در گروه رشته مدیریت/فارسی
- خرید پستی راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور آلمان +زبان آلمانی
- فروش راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور آمریکا+رزومه اختصاصی
- خرید اینترنتی راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور آلمان +زبان آلمانی
- فروش راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل د دانشگاهای مالزی+رزومه
- راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور آلمان +زبان آلمانی
- فروش راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در هندوستان+رزومه
- راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور های روسیه اکراین آذربایجان ارمنستان تاجیکستان
- فروش راهنمای پذیرش تحصیلی در دانشگاه های انگلیس استرالیا کانادا+آیلتس
- خرید اینترنتی راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور های روسیه اکراین آذربایجان ارمنستان تاجیکستان
- راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در دانشگاه های استرالیا +آیلتس
- خرید پستی راهنمای تحصیل درکشور ترکیه +بسته زبان ترکی
- راهنمای تحصیل درکشور ترکیه +بسته زبان ترکی
- خرید پستی راهنمای پذیرش تحصیلی در نروژ وفنلاند
- خرید اینترنتی راهنمای تحصیل درکشور ترکیه +بسته زبان ترکی
- راهنمای پذیرش تحصیلی در نروژ وفنلاند
- خرید اینترنتی راهنمای تحصیل در دانشگاه های مالزی +بسته آیلتس
- خرید پستی راهنمای تحصیل در دانشگاه های مالزی +بسته آیلتس
- راهنمای تحصیل در دانشگاه های مالزی +بسته آیلتس
- خرید اینترنتی راهنمای تحصیل در کشور فرانسه +زبان فرانسه
- خرید پستی راهنمای تحصیل در کشور فرانسه +زبان فرانسه
- راهنمای تحصیل در کشور فرانسه +زبان فرانسه
- راهنمای تحصیل در دانشگاه های سوئد
- خرید پستی راهنمای تحصیل در دانشگاه های سوئد
- خرید اینترنتی بسته سئوالات عمومی و تخصصی دانشگاه پیام نور در رشته حقوق
- خرید اینترنتی راهنمای تحصیل در دانشگاه های سوئد
- خرید پستی بسته سئوالات عمومی و تخصصی دانشگاه پیام نور در رشته حقوق
- بسته سئوالات عمومی و تخصصی دانشگاه پیام نور در رشته حقوق
- خرید پستی مجموعه سوالات امتحانی دوره کارشناسی پیام نور
- خرید اینترنتی مجموعه سوالات امتحانی دوره کارشناسی پیام نور
- مجموعه سوالات امتحانی دوره کارشناسی پیام نور
- خرید راهنمای تحصیل در آلمان +رزومه +سی وی
- راهنمای تحصیل در آلمان +رزومه +سی وی
- خرید پستی راهنمای تحصیل در انگلستان استرالیا کانادا آمریکا
- خرید اینترنتی راهنمای تحصیل در انگلستان استرالیا کانادا آمریکا
- راهنمای تحصیل در انگلستان استرالیا کانادا آمریکا
- آموزش تای جی چین نا
- خرید فیلم آموزش نانچاكو (نانچیكو) |سیدی آموزش نانچاكو (نانچیكو)
موفق باشید

 


کلمات کلیدی : اموزش امیزش و دانستنیهای جنسی
   
   

    ارسال شده توسط عقرب    

    در پنجشنبه ۱ مهر ،۱۳۸٩    

نظرات (7)
       اندر رسومات ماداگاسکار
   
ه گوش برای مرد لذت بخش است. 3. لبها: فقط به بوسیدن لبها اکتفا نکنید، بلکه آنها را مکیده و بخورید! خیس کنین و اجازه بدین که گرمی لبتون توسط
برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 86
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد 1391ساعت 3:13  توسط خرید اینترنتی-فروش 

صفحه قبل صفحه بعد